Liebherr LTM 1130-5.1 - Gruas Albur

Deze fraaie Liebherr LTM 1130-5.1 van Gruas Albur uit Pamplona (ES) werd ingezet bij de nieuwbouw van een supermarkt.

Opgebouwd met 29,3 ton ballast dat een radius maakt van 4,2 meter. Twee extra ballast oren maken de ballast 42 ton zwaar.

De hoofdgiek is hier tot 47,5 meter uitgeschoven, de maximale gieklengte is 60 meter.

De kraan was een staalconstructie aan het oprichten.

De stempelafmetingen zijn 8,05 x 7,5 meter. Het transport gewicht van de kraan is zo'n 60 ton met 9 ton ballast. De rest moet apart aangeleverd worden.

Een volgende dag werd de 19 meter klabjib ook gebruikt. Op deze manier kan de kraan al het werk vanuit 1 positie bereiken.

Het is de grootste kraan van de firma die momenteel 7 kranen heeft.

Met 19 meter jib wordt een hoogte van 80 meter gehaald, met 14 meter televerlenging zelfs 92 meter.


Deel 2

Deze fraaie Liebherr LTM 1130-5.1 van Gruas Albur uit Pamplona (ES) werd ingezet bij het opbouwen van een prototype Liebherr torenkraan.

Het is een Liebherr 1000 EC-B 125 torenkraan, speciaal ontworpen om windmolen op te bouwen. Met een torenkraan kan bij hogere windsnelheden doorgewerkt worden, hogere haakhoogtes zijn te bereiken en ook het zicht van bovenaf wordt als zeer positief ervaren.

De torenkraan staat op torensysteem 1000 HC. Deze stukken hebben een vierkantsmaat van 3,4 x 3,4 meter en een lengte van zo'n 5,8 meter. Gewicht is zo'n 7,5 ton per stuk.

De torenstukken voor de 1000 EC-B hebben slechts twee klimnokken, de klimkooi maakt stappen van 5,8 meter om zo sneller te kunnen klimmen naar de gewenste haakhoogte.

De Liebherr LTM 1130-5.1 van Gruas Albur staat opgesteld met alle ballast, 42 ton. Dat maakt een radius van 4,2 meter.

Hier volledig afgestempeld, 8,05 x 7,5 meter, of half, 8,05 x 5 meter.

De draaikrans is vrijwel gelijk aan die van de 1000 EC-H torenkraan, en weegt zo'n 23 ton. De cabine en schakelkast kunnen nog afgenomen worden om gewicht te besparen.

De opbouw op 5 torenstukken is slechts voor de test van de bovenwagen. Doorgaans wordt de kraan op versterkte basistorenstukken, (met of zonder) een 18 x 18 meter onderwagen, opgebouwd waarmee vrijstaande haakhoogtes van 108 meter bereikt kunnen worden.

De LTM 1130 heeft 43,1 meter giek uitgeschoven en hijst daarmee nog maximaal 25,2 ton.

Het is de grootste kraan van Gruas Albur, die onder andere ook nog een Liebherr LTM 1060/2 en Liebherr LTM 1045-3.1 bezitten.

Dit is het centrale giekdeel, weegt 8,5 ton en wordt direct op de draaikrans gemonteerd.

Voor het monteren van de gieken wordt de kraan naar achteren verzet.

De contragiek weegt ongeveer 21 ton inclusief lierwerk. De motor heeft een vermogen van 110 kW, er ligt genoeg draad op de trommel om zo'n 195 meter haakhoogte te bereiken.

De eerste 20 meter giek. Het voorste deel is extra versterkt. De maximale capaciteit van 125 ton wordt op maximaal 9 meter radius gehesen.

De haak met loopkat wegen samen 12 ton, de loopkat met balkon wegen samen 6 ton. De haak 4 ton en het ballast 2 ton. De ballast is nodig om genoeg spanning op de hijsdraad te behouden als de kraan met 6 inscheringen werkt. Met 6 inscheringen wordt maximaal 125 ton gehesen, met 4 maximaal 100 ton. Het omstellen van 6 op 4 ingescheringen, of andersom, is een paar minuten werk.

Hier wordt de loopkat over de giekdelen geschoven zoals dat bij andere torenkranen ook gebruikelijk is. Tegenwoordig wordt op de grond een giekdeel door de loopkat geschoven, aan elkaar vastgemaakt en in 1 hijs gemonteerd om tijd te sparen.

Het laastste giekdeel maakt de giek met 31,5 meter lengte compleet. De giek kan nog verlengt worden met 5 meter tot 36,5 meter. Voor de bouw van windmolens is meer giek principieel niet benodigd.

Als laatste moet de ballast nog ingehesen worden, ongeveer 35 ton.

Voor de LTM 1130 zit het werk er bijna op, de montage van de torenkraan heeft een volle dag geduurd.

Na het inhijsen van de laatste ballastblok zit het werk er voor de LTM 1130-5.1 dan echt op. Een geweldig mooie dag komt zo ten einde.

Terug naar het Liebherr menu