Hitachi KH300-3 GLS - Vroom

De eerste Hitachi KH300-3 GLS van Vroom tijdens de opbouw op een bouwplaats in Alkmaar (NL).

Een detail van de onderwagen, de ballast en aggregaat waren reeds gemonteerd.

IHC S-90 hydrohamer.

Het eerste makelaardeel en de schoorcilinders blijven altijd gemonteerd aan de basismachine bij transport over de weg.

Het tweede makelaardeel wordt met behulp van de Werklust shovel aangehangen.

Het 3e makelaardeel met de trekkat.

Op de bouwplaats was Van Marwijk ook present om de torenkranen op te bouwen. Eerder stond de Hitachi Sumitomo SCX800 PD van Kuipers ook te heien. Van 't Hek is ook aan het boren met een Woltman THW 7528-D waarvan er later nog een 2e bij zou komen. Vroom zou in opdracht van Van 't Hek enkele vibropalen heien.

Om straks de makelaar op te toppen wordt een kabel gebruikt die is bevestigd op ongeveer 2/3e van de makelaar.

Het schijvennest wordt aangehangen met een Sany hulpkraan van Van 't Hek.

De makelaar is compleet.

De trekkat is ook ingeschoren.

Het optoppen van de makelaar.

De volgende dag zou de hamer worden ingehangen en begonnen met heien.


Deel 2

Een Hitachi KH300-3 GLS vibrostelling van Vroom aan 't heien voor een nieuw kantoor voor de Rabobank in Alkmaar (NL), in opdracht van Van 't Hek.

Het is de eerste Hitachi KH300-3 GLS stelling van Vroom, de andere werd overgenomen van Nederveen.

Het A-frame wordt bij transport over de weg naar beneden gevouwen, het verticale stuk kan scharnieren halverwege.

De IHC S-90 hamer met trekkat voor het uitheien van de buis.

Daar er schoor werd geheid werd deze Hitachi CX500 als hulpkraan gebruikt om de vibropalen te vullen met wapening en beton.

De vibropalen worden 4:1 achterover geheid.

De grootste heistelling van Vroom is de Hitachi CX1100 GLS, eveneens van Nederveen overgenomen.

De maximale makelaarlengte is 50,5 meter waarmee vibropalen tot zo'n 42 meter gemaakt kunnen worden.

Nadat de laatste paal gemaakt is wordt de vibrobuis uitgenomen.

Terug naar het Hitachi menu