Hitachi CX900 - Voorbij Funderingstechniek

Deze fraaie Hitachi CX900 van Voorbij Funderingstechniek uit Amsterdam (NL) werd ingezet voor het zetten van een damwandscherm langs het spoor bij Delft (NL). Deze rupskraan kan ook als heistelling ingezet worden, getuige de hydraulisch uitschuifbare stang ("paardelul") onder het broekstuk van de giek.

De kraan wordt door een Mitsubishi 6D24-T, een 250 pk dieselmotor, aangedreven.

De onderwagen is 6,47 meter lang en 4,9 meter breed. Voor het transport over de weg is de onderwagen tot 3,4 meter te versmallen.

De ballast weegt 31,3 ton en heeft een draaicirkel van 4,3 meter.

De stempels tussen de rupsen worden vooral gebruikt om de rupsen te ontlasten bij het verstellen in breedte.

De maximale hoofdmastlengte is 55 meter. In dit geval waren twee haken over de hoofdmast ingeschoren, een voor het PVE trilblok en een voor het oppakken van damwanden.

Terug naar het Hitachi CX-serie menu